by

Poštovani,

Kao članove i prijatelje Udruge oboljelih od sklerodermije, oboljele od bolesti koja može dovesti do invalidnosti i zakonskog prava na status invalida, pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu o Nacionalnoj strategiji za osobe s invaliditetom i Prijedlog zakona o registru osoba s invaliditetom

Pozivamo vas na aktivnost u oblikovanju  Vaše povoljne sadašnjosti i budućnosti u Republici Hrvatskoj!

 

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH stavilo na javnu raspravu Nacrt prijedloga Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016 – 2020.

Prijedlog Nacionalne strategije je na javnoj raspravi do 21. lipnja

U raspravu se možete uključiti na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3448

Za sudjelovanje u javnoj raspravi potrebno je prethodno se prijaviti na sustav E-savjetovanja.

 

Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o registru osoba s invaliditetom otvoreno je na sljedećem linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3427

Savjetovanje je otvoreno do 4.7.2016.

Opis savjetovanja:

Sustav vještačenja za osobe s invaliditetom je u cijelosti izmijenjen i reguliran je Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja („Narodne novine“ broj 85/14) koji je stupio na snagu u srpnju 2014. godine. U članku 8. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, propisano je da za potrebe Registra osoba s invaliditetom, tijelo vještačenja dostavlja presliku nalaza i mišljenja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ). Na taj način dolazi i do izmjene u izvorima podataka za Registar osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Registar) te je potrebno izmijeniti Zakon o hrvatskom registru osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 64/01).

S obzirom da je Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom donesen prije trinaest godine te da je u međuvremenu došlo do niza promjena u definicijama, ali i u sustavima u kojima se vode podaci o osobama s invaliditetom, potrebno je unaprijediti navedena područja novim Zakonom. HZJZ je, na temelju aktivnosti Registra, nositelj područja „Istraživanje i razvoj Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom“ te predstavlja izvor epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe.

Na temelju članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 44/14) Registar je temelj za provjeru statusa invaliditeta, što dodatno pridonosi njegovom značaju i važnosti. Podaci iz Registra redovito se godišnje publiciraju na mrežnim stranicama HZJZ-a (http://hzjz.hr/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-hrvatskoj/), ali se izrađuju i posebna izvješća na zahtjeve Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, tijela državne uprave, udruga osoba s invaliditetom te ostale znanstvene i stručne javnosti. Registar je postao i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu te Zdravstvenog veleučilišta.

Tijekom dodiplomske i poslijediplomske nastave polaznici se upoznaju sa ovim područjem i dodatno su senzibilizirani za potrebe i rad s osobama s invaliditetom. Novim Zakonom o Registru osoba s invaliditetom osigurati će se još bolji obuhvat te kontinuirano unapređenje kvalitete epidemioloških podataka. Na taj način će sustavi koje skrbe za osobe s invaliditetom moći još lakše, i na podacima utemeljeno, donositi politiku i odluke o ovoj izrazito vulnerabilnoj populaciji.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window