by

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog odbora HUOS-a

Održana je dana 20.6.2010.g nakon obilježavanja Dana sklerodermije u Zagrebu,

Tomislavov trg 17.u Centru za cjeloživotno obrazovanje EUSUZ.

Prisutni članovi:

1.Jadranka Brozd, 2.Anica Viljac, 3.Dubravka Bokan, 4.Maryann Miličević,5. Sanja Roškar i 6.Marija Obranković.

Opravdano odsutna Vesna Radetić

Dnevni red:

1.izvještaj o dosadašnjem radu

2.donošenje plana djelatnosti za 2010. Godinu

3.Razno

AD 1. Obzirom da je sjednica nastavljena neposredno nakon obilježavanja Dana sklerodermije  upravni odbor je prihvatio prethodno izvješće predsjednice Jadranke Brozd.

 

AD 2. plan djelatnosti do kraja godine potvrđen je nakon rasprave u sljedećem obliku:

A-jednomjesečno sastanci za razmjenu osobnih iskustava i savjetovanja

Datum – druga srijeda u mjesecu, počevši od 9.mj.

Mjesto – Centar za cjeloživotno obrazovanje EUSUZ na adresi Tomislavov trg 17 ulaz s pločnika u Zagrebu.(na zapadnoj strani preko puta željezničkog kolodvora).

B.- Pismeno informirati liječnike u medicinskim ustanovama o osnivanju i djelovanju Udruge sa ciljem zajedničkog evidentiranja i pomoći oboljelima. Nosilac aktivnosti Marina Majoli

C.- održavanje radionica prema temama interesantnim članovima : – alternativne metode liječenja-prehrana i nutricionističko savjetovanje-nosilac aktivnosti Anica Viljac datum 10. mj 2010.

– dobre mjere njege u periodu hladnoće- datum 9.mj 2010. nosilac ?

– Izvješće nakon sudjelovanja na Nacionalnoj konferenciji o rijetkim bolestima u Dubrovniku od 17.-19. rujna 2010.- datum 11.mj 2010. nosilac aktivnosti Marina Majoli

– Izvješće nakon sudjelovanja na 12. godišnji kongresu Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a, u Zadru, 14. do 17. listopada 2010. Glavne teme:.

Sklerodermija, ne-farmakološko liječenje reumatskih bolesti, ultrazvučna dijagnostika  reumatskih bolesti.- datum 12.mj 2010. nosilac aktivnosti Jadranka Brozd

D.- povremeno informirati tiskovinama članove o novostima iz elektroničkih medija (na pr. living with scleroderma)-nosilac aktivnosti Maryann Miličević rok permanentno

E.-aktiviranje i kreiranje te održavanje web stranice www.huos.hr Nosilac aktivnosti Zlatko Čanić, Sanja Roškar rok permanentno

F. –štampanje promotivnog materijala nosilac Slobodan Planinić

G. –medijska promocija Udruge-nosilac aktivnosti Jadranka Brozd

AD 3. Prisutni članovi su ispunili upitnik za odabir tema psiholoških radionica prema

odabiru članova.. Upitnik će biti podijeljen uz materijal koji ćemo slati na kućne

adrese članova i na web stranici. Nosilac aktivnosti je Sanja Roškar

 

Zagreb, 29.lipnja 2010.

Zapisnik napisala Jadranka Brozd

(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window