by

ZAPISNIK

sa 2. izvještajne godišnje skupštine Hrvatske udruge oboljelih od sklerodermije, održane u srijedu, 09. svibnja 2012. godine od 17.00 sati, u prostorijama Udruge za promicanje kršćanskih vrijednosti,  Florijana Andrašeca 14, Zagreb.

Skupštini je prisustvovalo 17 članova HUOS-a, 3 potporna člana, 1 počasni član i 4 gosta, što znači da je ukupno bilo prisutno 25 osoba.

Na samom početku predsjednica je  najavila da će Skupština imati radni dio, čiji je dnevni red svima dostavljen i prihvaćen od strane članova, nastavit će se predavanjem psihologinje dr.sc. Jasminke Horvatić, a završit će s gostima iznenađenja.

DNEVNI  RED

1.  pozdrav predsjednice

Predsjednica HUOS-a Jadranka Brozd otvara 2. izvještajnu godišnju skupštinu HUOS-a, pozdravlja sve nazočne članove HUOS-a, predsjednicu Hrvatske udruge za rijetke bolesti Vlastu Zmazek, predstavnicu Udruge Invalida iz Križevaca, počasne članove, prijatelje i drage goste.

2. riječ  gostiju

Ove godine su nam članovi  Udruge za promicanje Kršćanskih vrijednosti s radošću ustupili svoj prostor pa je predsjednica pozvala Davora Juroša da se obrati nazočnima s nekoliko riječi. Pozdrav i kratko obraćanje završilo je zajedničkom molitvom svih prisutnih.

3. izbor radnog predsjedništva

Da bi 2. izvještajna godišnja skupština mogla nastaviti s radom, Jadranka Brozd predlaže članove Radnog predsjedništva u sastavu: Slobodan Planinić (predsjedavajući), MaryAnn Milčetić i Martina Babić. Jednoglasnim podizanje ruku izabrano je radno predsjedništvo.

4. izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika , verifikacijskog povjerenstva

Predsjedavajući Slobodan Planinić pohvalio je rad HUOS-a u protekloj godini i rekao da su stvoreni kvalitetni uvjeti za dobar nastavak i napredak udruge. Predložio je Marinu Majoli za zapisničara, a za ovjerovitelje zapisnika Jadranku Brozd i Slobodana Planinića. Ponovo su svi članovi HUOS-a jednoglasno potvrdili izbor predloženih.

5. izvješće predsjednice Jadranke Brozd o radu za 2011. godinu

Budući su stvoreni svi uvjeti za rad Skupštine Jadranka Brozd, predsjednica HUOS-a podnosi izvješće o radu za 2011. godinu. Jadranka Brozd je na samom je početku izlaganja rekla da će Skupštini iznijeti izvješće o radu ne samo za 2011., nego i za dio 2012. godine, budući smo već u svibnju mjesecu, dakle skoro na polovici godine, te da je mišljenja da se članovi skupštine trebaju informirati o cjelokupnom radu udruge. Izvješće Jadranke Brozd se u power pointu u cijelosti nalazi u prilogu ovog Zapisnika. Predsjedavajući radnog predsjedništva dao je nazočnima da se očituju o izvještaju, a kako nije bilo rasprave niti primjedaba po toj temi, stavio je na glasanje izvješće. Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće.

6. izvješće o proračunu HUOS-a za 2011. godinu7. izvješće Nadzornog odbora HUOS-a za 2011. godinu

Predsjedavajući radnog predsjedništva  pozvao je Đurđicu Perković, predsjednicu Nadzornog odbora da izvijesti skupštinu o radu NO. Istakla je da je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom o neprofitniom Udrugama i Statutom HUOS-a, te da su donijeli slijedeći zaključak: «Materijalno-financijsko poslovanje HUOS-a vođeno je sukladno Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.» Zaključak sa sastanka Nadzornog odbora potpisan je od svih članova i predan na Skupštini. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili izvještaj Nadzornog odbora.

8. izvješće Verifikacijskog povjerenstva

Izvješće je podnijela Nataša Išek, predstavnica N RIF Centra d.o.o. Izvijestila je o Bilanci – Računu prihoda i rashoda, izvijestila o stanju Bilance i stanju Pasive za 2011. godinu. U prilogu zapisnika priloženo je Financijsko izvješće.

9. rasprava i prihvaćanje podnesenih izvješća

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće.

10. prijedlog programa rada HUOS-a i proračuna za 2012. godinu

Prijedlog programa rada i financijskog plana za naredno razdoblje (2012. i 2013. godinu) podnijela je predsjednica HUOS-a. Program rada prezentiran je u power pointu i nalazi se kao prilog ovog Zapisnika, kao i financijsko izvješće za isto razdoblje.

11. prihvaćanje programa rada i proračuna HUOS-a za 2012. godinu

Predsjedavajući je zamolio nazočne  da istaknu svoje prijedloge ili primjedbe na budući program rada HUOS-a. Budući nije bilo primjedaba dao je prijedlog na glasanje.  Svi članovi skupštine jednoglasno su prihvatili plan i program rada i financijski plan HUOS-a za 2012. i 2013. godinu.

12. gost predavač  na pitanje: “Što nam je danas važnije u našoj dijagnozi: postura ili psiha?“

Jadranka Brozd sa velikim je zadovoljstvom najavila gošću, psihologinju, dr. sc. Jasminku Horvatić koja se odazvala da održi predavanje «Kako pobijediti Sistemsku Sklerozu». Nakon vrlo nadahnutog, informativnog i edukativnog predavanja, čiji se sadržaj nalazi u prilogu ovog zapisnika, svi članovi i gosti ispunili su upitnik čije rezultate ćemo moći dobiti za desetak dana.

13. gosti iznenađenja –Carolo

Predsjednica HUOS-a Jadranka Brozd zahvalila je dr.sc. Horvatić i najavila goste iznenađenja, poznatu karlovačku klapu CAROLO koji su svojim nastupom oduševili sve prisutne.(Kratko o klapi Carolo u prilogu izvješća)

14. uživanje u druženju

2. izvještajna godišnja skupština HUOS-a završena je u 20,45 sati.

Zapisničar: Marina Majoli

Ovjerovitelji zapisnika: Jadranka Brozd  i Slobodan Planinić

Zagreb, 14. svibnja 2012.

 

Prilozi:

Izvješće o radu za 2011. g

Plan i program djelatnosti HUOSa za 2012. godinu

Financijski plan HUOSa 2012. g.

Klapa Carolo

(Visited 21 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window