by

Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za područje visokog obrazovanja izradila je brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom tijekom studija.

Naime, kako su članovi navedene Koordinacije, i voditelji ureda, odnosno koordinatori za studente s invaliditetom na visokim učilištima, ukazali su na čestu pojavu neinformiranosti studenata s invaliditetom na prava i potpore koje mogu ostavriti. U tu svrhu izdana je ova brošura koju možete pronaći klikom na sljedeći link:

BROŠURA

(Visited 110 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window